Chi tiết chương trình
 
Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ giữa các trường đại học và doanh nghiệp
 Ngày: 13-10-2023
File đính kèm: , ,
Các trường đại học trên thế giới đóng một vai trò hàng đầu trong việc thúc đẩy biên ranh giới của khoa học và công nghệ và thương mại. Trong những năm gần đây, mối quan tâm chính của các nhà hoạch định chính sách là làm thế nào để đảm bảo rằng sự giàu có của kiến ​​thức được tạo ra trong các trường đại học có thể được chuyển sang công nghiệpthương mại hóa để xã hội nói chung và các doanh nghiệp địa phương nói riêng có thể có lợihưởng lợi từ trường đại học khoa học và công nghệ Chuyên môn.
 Việc nhận thức được rằng các kết quả nghiên cứu quan trọng sẽ không đạt tới xã hội do tắc nghẽnvướng mắc trong việc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu đại học dẫn tới sự quan tâm ngày càng tăng trong việc tìm kiếm các khuôn khổchính sách phù hợp nhất để thúc đẩy sự hợp tác giữa ngành công nghiệpdoanh nghiệp và công nghiệpnghiên cứu khoa học để chuyển giao công nghệ.

Quyền sở hữu trí tuệ đã được xác định ở nhiều quốc gia như là một cơ chế cung cấp các ưu đãi cần thiết cho việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu của trường đại học. Dữ liệu từ một số nước châu Á cho thấy sự gia tăng rõ rệt số lượng các đơn xin cấp bằng sáng chế của các trường đại học. Chính phủ các quốc gia đã ban hành các chính sách thúc đẩy chuyển giao công nghệ ở các trường đại học và các trường đại học châu Á đã áp dụng chính sách sở hữu trí tuệ chính thức và thành lập các văn phòng chuyển giao công nghệ để quản lý quyền sở hữu trí tuệ của họ.


      Trung Quốc

Ở Trung Quốc, các trường đại học đã được trao quyền tự do đáng kể để tham gia vào các doanh nghiệp tìm kiếm lợi nhuận. Các doanh nghiệp thuộc trường đại học này có thể là doanh nghiệp khoa học / kỹ thuật hoặc kinh doanh phi khoa học như cửa hàng. Số doanh nghiệp khoa học viễn tưởng là khoảng 2.000, sử dụng 238.000 công nhân, trong đó 78.000 là các nhà nghiên cứu khoa học. Thu nhập doanh thu từ các doanh nghiệp khoa học của trường đại học đã tăng từ RMB 18,5 lên 45,2 nghìn tỷ. Chuyển giao công nghệ và cấp giấy phép từ các trường đại học cũng đang gia tăng. Ví dụ số lượng chuyển đổi bằng sáng chế đã tăng từ 298 năm 1999 lên 532 vào năm 2002. Trong cùng thời kỳ, chuyển giao công nghệ cũng tăng từ khoảng 4000 đến 5600. Bên cạnh việc chuyển giao công nghệ, nghiên cứu hợp đồng, tư vấn và ươm tạo doanh nghiệp Được được xem là phương tiện cho các nhà nghiên cứu đại học làm việc với các doanh nghiệp tư nhân. Trong giai đoạn ba năm từ năm 2000 đến cuối năm 2002, đã có 326 cơ sở được thành lập với sự cộng tác của các doanh nghiệp Trung Quốc và nước ngoài. Điều đáng chú ý là việc tài trợ cho nghiên cứu khoa học ở các trường đại học Trung Quốc là tỷ lệ cao các nguồn tài trợ từ các công ty tư nhân, tổng cộng là 40%. Điều này cho thấy mức độ sẵn sàng rất cao của các doanh nghiệp Trung Quốc để theo đuổi sự hợp tác với các trường đại học. của U-I.

Nhật Bản

Có bằng chứng khác về mối quan tâm ngày càng tăng của Ccác trường đại học Nhật Bản ngày càng quan tâm hơn đến trong việc bảo vệ các phát minh của họ bằng cách nộp đơn sáng chế như một phương tiện để chuyển giao công nghệ. Các trường đại học Nhật Bản đã nộp 1.335 bằng sáng chế vào năm 2002, một sự gia tăng đáng kể từ 76 bằng sáng chế vào năm 1996. Nhưng có một số chỉ số tiêu cực cho thấy sự suy yếu ở Nhật Bản. Các công ty Nhật Bản dành nhiều hơn hai lần tiền cho hợp tác với các trường đại học nước ngoài khi họ hợp tác với các trường đại học trong nước. Trong các lĩnh vực công nghệ cao như công nghệ thông tin và công nghệ sinh học, khoảng cách mở rộng đến mười lần. Tại sao điều này xảy ra? Vì theo quan điểm kinh doanh của Nhật Bản, các trường đại học Nhật Bản không đáp ứng được nhiều nhu cầu kinh doanh, hoạt động chậm và ít kinh nghiệm trong việc quản lý quyền sở hữu trí tuệ. Mặc dù tiến bộ hiện nay rất đáng khích lệ, mối quan hệ của người Nhật Bản U-I doanh nghiệp – trường đại học tại Nhật Bản vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục.

Hàn Quốc

     Tại Hàn Quốc, trong năm 2003, có 133 trường hợp chuyển giao công nghệ được báo cáo từ 19 trường đại học tư nhân của Hàn Quốc. Điều này cho thấy sự gia tăng đáng kể, tăng từ 102 năm 2002 và 58 năm 2001. Cùng với đó, thu nhập của các trường đại học này từ công nghệ đã chuyển hơn gấp ba lần, từ 0,473 tỷ won năm 2001 lên 1,913 tỷ won năm 2003 (xem Bảng 5). Các ứng dụng bằng sáng chế của các trường đại học quốc gia dường như đã tăng lên rất nhiều. Điều này bắt đầu sau khi thành lập Quỹ Hợp tác Đại học Công nghiệp (IUCF), chịu trách nhiệm quản lý IPRs tại mỗi trường đại học. Đại học Quốc gia Seoul và Đại học Quốc gia Kyungpook đã nhận được 260 và 36 bằng sáng chế tương ứng chỉ trong năm 2004. Trước khi thành lập IUCF, các trường đại học Hàn Quốc đã không quan tâm đầu tư đếnhoạt động trong việc bảo vệ các phát minh của họ. Cho đến tháng 5 năm 2001, chỉ có 44 bằng sáng chế được đệ trình bởi các trường đại học quốc gia Hàn Quốc.

   Singapore

   Ở Singapore, các trường đại học đã và đang hợp tác mạnh mẽ với ngành công nghiệp kể từ khi chính phủ khởi xướng Chương trình Hỗ trợ Nghiên cứu và Phát triển (RDAS) vào năm 1981. Đây là một chương trình tài trợ nhằm kích thích nghiên cứu và phát triển theo hình thức hợp tác U-I. Một hoạt động chuyển giao công nghệ đã được bắt đầu vào năm 1992, khi Văn phòng Quan hệ công nghệ và Kỹ thuật (INTRO) của Đại học Quốc gia Singapore (NUS) được thành lập để quản lý hợp tác nghiên cứu, quản lý IP và chuyển giao công nghệ trong NUS. Cho đến nay, INTRO đã tạo điều kiện cho việc gửi hơn 700 bằng sáng chế, trong đó 166 chương trình đã được cấp. 84 thỏa thuận cấp phép đã được ký kết để tạo ra doanh thu 1,44 triệu đô la Mỹ và cổ phần thay cho tiền bản quyền đạt 4,85 triệu đô la Mỹ. Năm 2002, 136 hiệp định hợp tác nghiên cứu đã được ký kết với các bên bên ngoài với tổng giá trị dự án là 42,5 triệu đô la Mỹ, hoặc khoảng 15% ngân sách nghiên cứu hàng năm của NUS.

Phi-líp-pin

   Trái ngược với Singapore, ở Phi-líp-pin, mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của trường đại học đã bị hạn chế. Một lý do khiến mối quan hệ giữa U-Idoanh nghiệp – trường đại học yếu kém là sự hiện diện mạnh mẽ của các doanh nghiệp nước ngoài trong số các đối tác tiềm năng cho sự hợp tác của các trường đại học có xu hướng dựa vào R & Dnghiên cứu phát triển và IP sở hữu trí tuệ chuyển từ các công ty mẹ của họ. Điều này có thể gây nguy hiểm cho mối quan hệ của U-I và làm cho sự hợp tác trở nên khó khăn hơn.

Tài nguyên R & Dnghiên cứu phát triển ở Philipin cũng tương đối khiêm tốn cả về chi tiêu và số lượng các nhà nghiên cứu, nhưng Tuy nhiên, hiện tại ây giờ có thể thấycũng có một số các ví dụ cụ thể về sự hợp tác của U-Idoanh nghiệp- trường đại học, vì các khuôn khổ luật định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được các trường đại học lớn chấp nhận. Từ năm 1991, Đại học Philippines, Los Banos đã được cấp sáu bằng sáng chế và đã nộp thêm 10 đơn xin cấp bằng sáng chế vẫn còn tại cơ quan cấp bằng sáng chế. Đại học Santo Tomas đang đàm phán thỏa thuận cấp phép đầu tiên với một công ty dược phẩm. Đại học Ateneo cũng ký một hợp đồng với một công ty tư nhân cho các dự án nghiên cứu và phát triển với cả hai bên đóng góp tài chính và các nguồn lực khác. Các trường đại học khác cũng đang tiến tới thỏa thuận với các công ty đa quốc gia Philipin hoặc nước ngoài.

Ấn Độ

Các viện nghiên cứu Ấn Độ đã nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ và phổ biến kiến ​​thức thông qua các bằng sáng chế gần đây hơn và xu hướng này dường như tiếp tục. Năm 1995, chỉ có 35 đơn được nộp, nhưng nó đã tăng lên 96 trong năm 2001 và 79 năm 2002. Trong số hơn 300 trường đại học Ấn Độ, số lượng các viện hàn lâm nộp đơn xin cấp bằng sáng chế trong bốn năm qua nằm trong khoảng 22 Đến 29 mỗi năm (tổng cộng là 62 trong giai đoạn bốn năm), và điều này vẫn còn quá nhỏ so với số lượng các cơ sở giáo dục ở Ấn Độ có nhiều hoạt động nghiên cứu và phát triển (xem Bảng 6). Trái ngược với sự tiến bộ khiêm tốn này, hiệu suất của Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp (CSIR) đã được xuất sắc. Số lượng bằng sáng chế nộp và cấp tăng gấp đôi hoặc gấp ba lần mỗi năm sau năm 2001. Đây là kết quả của một chính sách về quyền sở hữu trí tuệ tích cực và có hệ thống cũng như lợi ích của 39 phòng thí nghiệm nối mạng. Điều này cho thấy tầm quan trọng của thái độ và chính sách của các tổ chức nghiên cứu cá nhân trong việc thúc đẩy việc bảo hộ sáng chế.

Thanh Hà


Các tin đã đưa
THÔNG BÁO KÊU GỌI ĐỀU XUẤT NĂM 2025  (10-05-2024)
Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia  (12-01-2024)
Xây dựng CDĐL cho sản phẩm sò huyết của tỉnh Cà Mau  (30-10-2023)
Nâng cao hiệu quả hoạt động sở hữu trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp  (28-10-2023)
Xây dựng CDĐL cho sản phẩm chè Shan tuyết Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên  (26-10-2023)
KẾT QUẢ BẢO HỘ, QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM CHỦ LỰC ĐỊA PHƯƠNG CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  (24-10-2023)
Xử lý ô nhiễm nguồn nước trong các hệ thống nuôi tôm  (23-10-2023)
Các giải pháp liên kết nâng cao chuỗi giá trị cam Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang  (22-10-2023)
Nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo cho cộng đồng nữ trí thức Việt Nam  (18-10-2023)
Kết quả nổi bật trong bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực địa phương  (16-10-2023)
Quản lý, khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cà phê Đăk Hà của tỉnh Kon Tum  (15-10-2023)
Đào tạo, nâng cao năng lực xét xử các vụ án về sở hữu trí tuệ cho cán bộ của hệ thống tư pháp  (12-10-2023)
Chính sách quản trị tài sản trí tuệ trong các trường đại học  (10-10-2023)
Quản lý và phát triển thương hiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch lòng hồ sông Đà của tỉnh Sơn La  (7-10-2023)
Vai trò của sở hữu trí tuệ trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch  (5-10-2023)
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Quảng Trị” cho sản phẩm chè vằng  (8-02-2023)
Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo  (8-02-2023)
Giải pháp quản lý Nhà nước về tài sản trí tuệ vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế   (19-04-2022)
Tình hình khai thác, thương mại hóa sáng chế tại Việt Nam  (12-04-2022)
Nâng cao nhận thức về bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ cho các chủ thể sản xuất và kinh doanh sản phẩm OCOP  (09-04-2022)