Chi tiết thông báo
 
Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Thông tin, tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ và Chương trình qua các phóng sự trên truyền hình
 Ngày: 13-12-2018
File đính kèm: , , ,
Thứ sáu, 24/11/2017 | 15:50 GMT+7

Gói thầu: Thông tin, tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ và Chương trình qua các phóng sự trên truyền hình thuộc nhiệm vụ “Thông tin, tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ và Chương trình” thuộc hoạt động chung của Chương trình Phát triển Tài sản trí tuệ năm 2017.

Căn cứ Quyết định số 4096/QĐ-SHTT ngày 24/11/2017 về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Thông tin, tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ và Chương trình qua các phóng sự trên truyền hình.

Trung tâm Phát triển tài sản trí tuệ (Cục Sở hữu trí tuệ) thông báo cho các nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Thông tin, tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ và Chương trình qua các phóng sự trên truyền hình do Cục Sở hữu trí tuệ mời thầu với các nội dung như sau:

1) Tên nhà thầu trúng thầu: Trung tâm truyền hình thông tấn

2) Giá trúng thầu: 198.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tám triệu đồng chẵn).

3) Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

4) Thời gian thực hiện hợp đồng: tháng 11-12 năm 2017.

5) Đề nghị Nhà thầu có tên nêu trên đến làm việc với Cục Sở hữu trí tuệ để thương thảo, ký kết hợp đồng tại Cục Sở hữu trí tuệ, 384-386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.
 

  CÁC THÔNG BÁO KHÁC
Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia  (12-01-2024)
Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030  (27-07-2023)
Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030  (8-02-2023)
Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030  (1-06-2024)
Góp ý Dự thảo Thông tư quy định quản lý thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030  (12-01-2021)
Thông báo của Cục sở hữu trí tuệ về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ để thực hiện từ năm 2020  (27-12-2019)
Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Thông tin, tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ và Chương trình trên báo điện tử tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân  (13-12-2018)
Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Thông tin, tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ và Chương trình qua các phóng sự trên truyền hình  (13-12-2018)
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Thông tin, tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ và Chương trình trên báo điện tử tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân  (13-12-2018)