Chi tiết thông báo
 
Góp ý Dự thảo Thông tư quy định quản lý thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
 Ngày: 12-01-2021
File đính kèm: 1. SHTT. Du thao TT quan ly Chuong trinh TSTT 2021-2030.doc, 2. SHTT.Ban giai trinh TT quan ly Chuong trinh TSTT 2021-2030.doc, Bieumau21-30.rar,
Thực hiện Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủtướng Chính phủ, Cục Sở hữu trí tuệ được giao chủ trì xây dựng Dự thảo Thông tưquy đinh quản lý thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm2030.

Để hoàn thiện, phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Bộtrưởng Bộ KH&CN xem xét, ký ban hành, Cục Sở hữu trí tuệ đăng tải Dự thảo Thôngtư và Bản giải trình các nội dung Dự thảo Thông tư quy định quản lýthực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 để các cánhân, tổ chức nghiên cứu và cho ý kiến góp ý trước ngày 22/01/2021.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về:

Cục Sở hữu trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân,Hà Nội
ĐT: 0243.5571843; Email: tthotrotuvan@ipvietnam.gov.vn
Trân trọng cảm ơn!


  CÁC THÔNG BÁO KHÁC
Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia  (12-01-2024)
Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030  (27-07-2023)
Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030  (8-02-2023)
Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030  (1-06-2024)
Góp ý Dự thảo Thông tư quy định quản lý thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030  (12-01-2021)
Thông báo của Cục sở hữu trí tuệ về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ để thực hiện từ năm 2020  (27-12-2019)
Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Thông tin, tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ và Chương trình trên báo điện tử tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân  (13-12-2018)
Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Thông tin, tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ và Chương trình qua các phóng sự trên truyền hình  (13-12-2018)
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Thông tin, tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ và Chương trình trên báo điện tử tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân  (13-12-2018)