Liên hệ
Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ
Cục Sở hữu trí tuệ
Địa chỉ: 384-386 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 5571843 - 8583069. Số lẻ: 222 hoặc 198
Fax: (84-24) 5575064
Email: tthotrotuvan@noip.gov.vn

Họ và tên :
Email :
Địa chỉ :
Điện thoại :
Fax:
Tiêu đề :
Nộ dung :