Hồ sơ, biểu mẫu
Mẫu B1-ĐXDA 17/2017/TT-BKHCN  (16-08-2018)
PHIẾU ĐỀ XUẤT DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNHPHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ GIAI ĐOẠN 2016-2020
Xem thêm »
Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án  (15-12-2018)
Hướng dẫn bộ hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ
Xem thêm »