Chi tiết thông báo
 
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Thông tin, tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ và Chương trình trên báo điện tử tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân
 Ngày: 13-12-2018
File đính kèm: , , ,
Thứ năm, 21/09/2017 | 09:50 GMT+7

Gói thầu: Thông tin, tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ và Chương trình trên báo điện tử tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thuộc nhiệm vụ “Thông tin, tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ và Chương trình” thuộc hoạt động chung của Chương trình Phát triển Tài sản trí tuệ năm 2017.

Căn cứ Quyết định số 3039/QĐ-SHTT ngày 15/09/2017 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán đối với các gói thầu thuộc nhiệm vụ “Thông tin, tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ và Chương trình” thuộc hoạt động chung của Chương trình Phát triển Tài sản trí tuệ năm 2017.

Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Thông tin, tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ và Chương trình trên báo điện tử tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Thông tin, tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ và Chương trình trên báo điện tử tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân

2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (nguồn vốn Trung ương)

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

4. Phương thức đấu thầu: 01 túi hồ sơ.

5. Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh được phát miễn phí bắt đầu từ 08h00 ngày 21/09/2017 đến trước 08h00 ngày 13/11/2017 (trong giờ hành chính).

6. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất trước 08h00 ngày 13/11/2017;
- Địa chỉ phát và nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trung tâm phát triển tài sản trí tuệ (Cục Sở hữu trí tuệ).

7. Thời điểm đóng thầu: 08h00 ngày 13/11/2017.

8. Hồ sơ đề xuất (báo giá) của nhà thầu sẽ được mở công khai vào lúc 09h00 ngày 13/11/2017 tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Mời Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến gói thầu nêu trên tham gia báo giá trực tiếp, bằng fax hoặc bằng đường bưu điện (theo mẫu Hồ sơ yêu cầu).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Trung tâm Phát triển Tài sản trí tuệ (Cục Sở hữu trí tuệ)
Địa chỉ: 384-386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 2385571843 - 238583069


  CÁC THÔNG BÁO KHÁC
Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia  (12-01-2024)
Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030  (27-07-2023)
Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030  (8-02-2023)
Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030  (1-06-2024)
Góp ý Dự thảo Thông tư quy định quản lý thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030  (12-01-2021)
Thông báo của Cục sở hữu trí tuệ về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ để thực hiện từ năm 2020  (27-12-2019)
Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Thông tin, tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ và Chương trình trên báo điện tử tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân  (13-12-2018)
Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Thông tin, tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ và Chương trình qua các phóng sự trên truyền hình  (13-12-2018)
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Thông tin, tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ và Chương trình trên báo điện tử tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân  (13-12-2018)