Chi tiết chương trình
 
Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án
 Ngày: 15-12-2018
File đính kèm: , ,
Hướng dẫn bộ hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn,giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án

1. Hồ sơ gồm 01 bộhồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp), được trình bày và intrên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theotiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 01 bản điện tử (không cài bảomật), bao gồm các tài liệu sau đây:

a) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức đăng ký chủ trì hoặc các giấy tờ tương đương khác;

b) Điều lệ hoạt động của tổ chức đăng ký tuyển chọn, giaotrực tiếp tổ chức chủ trì dự án (nếu có);

c) Phiếu đăng ký tuyển chọn tổ chức chủ trì dự án theo biểu mẫu B5 kèm theo Thông tư này;

d) Thuyết minh dự án theo biểu mẫu B6 kèm theo Thông tưnày;

đ) Tóm tắt hoạt động khoahọc và công nghệ của tổchức đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp dự án theo biểu mẫu quy định tại khoản 4 Điều 5 của Thôngtư số 08/2017/TT-BKHCN;

e) Lýlịch khoa học của chủ nhiệm dự án, các thành viên chính và thư ký khoa học thực hiện dự án; lý lịch khoa học của chuyêngia trong nước, chuyên gia nước ngoài theo các biểu mẫu quy định tại khoản 5 khoản 6 Điều 5 của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN;

g) Văn bản xác nhận về sự đồng ý phối hợp thực hiện dự án của các đơn vị phối hợp (nếu có) theo biểu mẫu quyđịnh tại khoản 7 Điều 5 của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN;

h) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuêđể thực hiện dự án, thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Báo giá có thể được cập nhật, điều chỉnh hoặc bổ sung trước thờiđiểm họp thẩm định dự toán kinh phí dự án (nếu cần);

i) Báo cáo tài chính tối thiểu 02 năm gần nhất của tổ chức đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp dự án;

k) Văn bản chứng minh phương án huy động kinh phí đối ứng (đối với dự án có yêu cầu phải huy động kinh phí đốiứng) theo quy định tại khoản 10 Điều 5 của Thôngtư số 08/2017/TT-BKHCN.

2. Hồ sơ phải đượcniêm phong kín và bên ngoài ghi rõ các thông tin: Tên dự án, danh mục tài liệu trong hồ sơ; tên,địa chỉ của tổ chức đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì dự án,tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án và thông tin về người liên hệ (điện thoại và địa chỉ email).


Các tin đã đưa
Mẫu B1-ĐXDA 17/2017/TT-BKHCN  (16-08-2018)